Alingsås Västra Bodarna

Gräskärrsvägen

Description

Ante Fastigheter har förvärvat flera markområden i Västra Bodarna för att på sikt exploatera för att bygga ny bostäder.

Mark

Stora markområden som ligger beläget på Gräskärrs- vägen i Västra Bodarna strax utanför Alingsås.

Omgivning

Marken har förvärvats med ambitionen att i framtiden exploatera bostäder.

Service och Kommunikationer

Markområdet har gång- och cykelavstånd till såväl skola och tåg/buss station. Stationen, där tåg och buss går, når du enkelt till fots eller med cykel på endast några minuter från området.