Vårgårda Hjultorp

Hallaberget

Description

Hallaberget, är ett spännande område där Ante Fastigheter i framtiden kommer bygga närmare 120 bostäder.

Vår tanke är att detta ska bli ett landmärke för Vårgårda kommun som kan ses från E20 och av större delar av centrum.

Omgivning

Bebyggelsen ska integreras med den befintliga naturen vilket kommer skapa ett mervärde för de boende. Att bo i centrala Vårgårda men ändå ha naturen inpå knuten.

Service och Kommunikationer

Centrum och Vårgårda station nås snabbt och enkelt till fots eller med cykel. Dessutom ligger det en förskola inte långt ifrån området.